еКиниги за Акупунктура и ТКМ

Qi Jing Ba Mai

Qi Jing Ba Mai еКурс!

Този безплатен еКурс е написан от Автора на Шен-Атлас на Акупунктурата Инж. Физ. Juergen Bschaden.

Вземете непубликувани съкровища от Chong Mai, Yin Wei Mai и Dai Mai.

Диагностицирането и лечението са включени.

Да, моля изпратете ми безплатния Qi Jing Ba Mai еКурс:


Ние уважаваме вашите лични данни!